Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω διορισμού βάσει ευεργετικών διατάξεων
ΑΛΕ: 2120101001,0211

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκσθ΄σρισης δαπανών αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων
ΑΛΕ: 6041

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Εκκαθάριση Δαπανών Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών  συνεργατών ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΑΛΕ: 6031

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών Περιφερειών
ΑΛΕ: 0212

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ΑΛΕ: 6121

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών γενικών γραμματέων Δήμων
ΑΛΕ: 6031

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 
ΑΛΕ: 2130106001,ΝΠΔΔ0549

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών καταβολής διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.
ΑΛΕ: 2120389899

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εναλλακτικής θητείας αντιρρησιών συνείδησης
ΑΛΕ: 2130109001

ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

Συνοπτικός εκκαθάρισης δαπανών αντιμισθίας Δημάρχων-Αντιδημάρχων-Προέδρων Δημ Συμβουλίου
ΑΛΕ: 6121

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού σχολής ξεναγών Αθήνας.
ΑΛΕ: 2130107001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας 
ΑΛΕ: 2120216001,ΝΠΔΔ0549

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΕΚ ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκπαιδευτών ΙΕΚ Υπ.Τουρισμού
ΑΛΕ: 2130107001