Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΛΕ: 2310401009

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΛΕ: ΚΑΕ2000

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών καταβολής στους στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΛΕ: 1000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 17, Ν.3329/2005

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης προγραμματικών συμβασεων Άρθρου 17 Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81) που συνάπτονται βάσει της αριθμ.Δ23/οικ.25930/2011/2016 ΦΕΚ: 1652/Β/09.06.2016 ΚΥΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ΜΚΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ/19253/2002 ΦΕΚ: 248/Β/28.02.2002.Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
ΑΛΕ: 2310988899

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.
ΑΛΕ: 6741

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών επιδοτήσεων σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών
ΑΛΕ: 252109:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.4797/2021

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
ΑΛΕ: 2310989004

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς ΑΜΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΈΡΓΩΝ με μειωμένο εισητήριο.
ΑΛΕ: 2310803021

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ
ΑΛΕ: 2310989899