Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΠAΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός δαπανών απαλλοτριώσεων 
ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ9510

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας.
ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ 9500