Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2637/1998

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019» ΑΔΑ:6ΦΦ746ΨΧΞΧ-ΤΜ2

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

52232/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019 ΑΔΑ:ΨΛΙΓ46ΨΧΞΧ-Ο6Η


24962/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019ΑΔΑ: 962Α46ΨΧΞΧ-ΖΤΧ


36173/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019.(ΑΔΑ:ΩΣΧ746ΨΧΞΧ-ΙΤΒ) 


17379/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013.(ΑΔΑ:6Υ5Ψ46ΨΧΞΧ-5ΒΑ)


111328/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013.(ΑΔΑ:72Σ746ΨΧΞΧ-3ΗΞ)


136014/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗς ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1408/2013 (ΑΔΑ:ΩΙΔΕ46ΨΧΞΧ-Ζ7Ρ )


63727/2017

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013».(ΑΔΑ:Ω6ΨΙ46ΨΧΞΧ-ΗΡ1)


53272/2018

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013»(ΑΔΑ:Ψ4ΒΩ46ΨΧΞΧ-ΠΣΗ)


136014/2015

ΑΔΑ: ΩΙΔΕ46ΨΧΞΧ-Ζ7Ρ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗς ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1408/2013


55813/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. (ΕΚ) 1408/2013 ΑΔΑ: 7ΖΝΗ46ΨΧΞΧ-ΥΔ1