Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπνών τόκων επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα
ΑΛΕ: 2690101001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων
ΑΛΕ: 6737

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Αναγκαστική εκτέλεση-Διαταγές πληρωμής-Ασφαλιστικά μέτρα
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μη μισθολογικών παροχών 
ΑΛΕ: 2120389001,2120389899

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την συμψηφιστική τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών οφειλετών του Δημοσίου.
ΑΛΕ: 2310903001

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στην οικονομική διαχείριση φορέων του Δημοσίου Τομέα
ΑΛΕ: 2310903002

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ  Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. 
ΑΛΕ: 1590301001,ΝΠΔΔ9852

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Δαπάνες κοπής κερμάτων
ΑΛΕ: 2420918001

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ο εξώδικος συμβιβασμός -Πρακτικά εξώδικου συμβιβασμού του Ν.Σ.Κ
ΑΛΕ: 2390501001 2390504001 2390589001

ΕΤΑΙΡΙΚΗ-ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.
ΑΛΕ: 4530989001,ΚΑΕ7319