Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4610/2019 , ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460/2011 , Π.Δ. 128/1986 , ΠΔ 480/1985 , ΠΔ. 768/1980

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΒΔ469Η25-ΛΩΥ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1148240/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΔΑ:6ΚΒ5Η-ΜΛ1)


Ε.2065/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΔΑ: Ω2ΤΨ46ΜΠ3Ζ-ΨΗ4


ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.49279/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (ΑΔΑ:76ΧΒΟΞ7Μ-8ΟΦ)


ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ  ΑΔΑ: ΩΙΧΣΟΞ7Μ-ΦΜΑ


ΔΒ4Γ/Γ55/13/οικ.31613/2017

« ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»(ΑΔΑ:6Τ5ΣΟΞ7Μ-Χ5Δ)


ΔΒ4Γ/Γ55/8οικ.36295/2016

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»(ΑΔΑ:ΩΥΗΡΟΞ7Μ-ΖΒΦ)


Ε.2023/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:ΩΜΦΤ46ΜΠ3Ζ-0Α9) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Ε.2022/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.(ΑΔΑ:7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η)


ΕΟΠΥΥ 39690/2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»

ΔΒ3Α/Φ115/2/οικ.4755/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ/ ΕΦΗΒΩΝ.(ΑΔΑ:ΨΤ6ΡΟΞ7Μ-5ΤΚ)