2/104013/0022/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011
ΦΕΚ: ΒΙ6ΤΗ-ΤΡ9
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση επιδόματος αδείας»
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ80020/οικ.26999/992/2012

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012.(κατάργηση, από 1ης Ιανουαρίου 2013, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους)

ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός περιοχών για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών


ΙΚΑ/Σ65/32/2011

ΘΕΜΑ: «Επέκταση της χορήγησης επιπλέον ποσού ως δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σε όλους τους τυφλούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας – Κοινοποίηση της παρ. 2 β΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 66

Αριθ.Πρωτ.: 51440/2018

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών


ΥΠΕΣ/34381/2009

Κατάργηση τελών μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και αδείας οχήματος.ΕΓΚ.29/2009

2/36436/0022/2012

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών.(Αναφορικά με όρους και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.)


ΥΠΕΣ/22291/2009

Κατάργηση των τελών «μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» και «αδείας οχήματος» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

2/81727/0022/2011

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου περιοχής σε αποσπασμένη υπάλληλο». Συνημμένο το αριθμ.3/3306/0022/2012 "Μισθοδοσία αποσπασμένου υπαλλήλου"


Ν.3847/2010

Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.


2/52492/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».(Αναφορικά με την καταβολή επιδόματος θέσης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου )-Επισυνάπτεται το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952/ 12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης