Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4032/2011 , 2362/1995

Τροποποίηση Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/20497/2013

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού

2/40968/2016

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (ΑΔΑ:Ψ3ΚΣΗ-ΒΩΧ)


2/84643/2016

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (ΑΔΑ:ΨΣΔΩΗ-7ΞΧ )


2/37552/2016

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (ΑΔΑ Ω2ΙΛΗ-ΝΑΩ)


2/49849/2016

«Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού» (ΑΔΑ:6ΤΥΔΗ-7ΜΜ)


οικ.2/84643/ΔΠΓΚ/2016

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.(ΑΔΑ:ΨΣΔΩΗ-7ΞΧ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


2/71930/ΔΠΓΚ/2015

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)(ΑΔΑ:6Ξ5ΡΗ-ΣΟΨ )


2/71996/ΔΠΓΚ/2015

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (AΔΑ:7Ο9ΩΗ-ΕΟΥ )


2/53509/0020/2011

«Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού»

2/3700/0020/2012

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού