2/36820/0023Β/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2187/1994
ΦΕΚ: 857/Β/10.04.2013

Κίνηση διακριτού λογαριασμού No 2009141111 με τίτλο «Ε.Δ. Εισπράξεις και πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.1267/2015, ΦΕΚ-1521/Β/20.7.2015)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/35835/ΔΛΔ/2016

Ρύθμιση θεμάτων για τον ενδιάμεσο λογαριασμό Νο 2341137120 με τίτλο «Ε.Δ. − Υπουργείο Οικονομικών − Λογαριασμός κατάθεσης ποσών υπέρ προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής» (ΙΒΑΝ GR4301000230000002341137120) που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό No 200543.


ΥΑ 1090/2014

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)


273/2022

Ανάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), της αρμοδιότητας για την έκδοση ομολόγων του (Ελληνικού Δημοσίου Ε.Δ.) βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122).


2/15861/ΔΛΤΠ(Α)/2020

Συμπλήρωση της 1090/8.7.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».


2/81453/Α0024/2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1090/2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).


2/195465/ΔΛΤΠ(Α)/2022

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 1090/08.07.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)». 


2/37671/ΔΛΔ/2016

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1090/08−07−2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).