Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2685/1999
ΦΕΚ: 1477/Β/06.06.2014
Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/41164/2009

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.


2/54501/ΔΕΠ/2016

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.


ΚΥΑ 2/55922/0022/2014

Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

20803+19780+19062/2016

Συμπλήρωση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για το 2016.


21574/2018

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2019.


1616/763/2016

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


266736/2021

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022.


911/2019

Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2019.  


243237/2016

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έτος 2017.


ΥΑ/12077/2011

Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.