Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/58469/ΔΕΠ/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2015/Α.18
ΦΕΚ: 3958/Β/05.07.2024

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.».


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.845/15/25600/Σ.6492/2019

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.».


2/3418/ΔΕΠ/2024

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου.


οικ.2/7396/ΔΕΠ/2023

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.


Φ.950/3/9435/Σ.351/2018

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ).


οικ.2/35134/ΔΕΠ/2023

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. 


2/3418/ΔΕΠ/2024-ΦΕΚ:2230/Β/12.04.2024: Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/113/13680/2020

Κατανομή είκοσι εννέα (29) μονίμων υπαλλήλων για τη στελέχωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2019.


Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/2021

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID.


Γ.Π. οικ. 24732/2022

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων, των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.


Δ1α/ΓΠ.οικ.21170/2020

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.


Γ2α/Γ.Π.οικ.22867/2024

Παραχώρηση πενήντα (50) κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 01.04.2024 έως και 30.06.2024