Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995
Θ Ε Μ Α : Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/22172/0020/2011

Θ Ε Μ Α : Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων Σ Χ Ε Τ.: Το αριθ. πρωτ. 2/89995/0020/24-12-10 έγγραφό μας


2/110916/ΓΠΓΚ/2013

ΘΕΜΑ : «Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων»

2/84353/ΔΠΓΚ/2012

«Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων»

2/89995/0020/2010

«Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων.»


2/91788/ΓΠΓΚ/2014

Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων(ΑΔΑ:ΒΧΥΚΗ-997)


2/89017/0020/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων»


2/87798/ΔΠΓΚ/2017

«Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων».(ΑΔΑ:Ψ8ΑΔΗ-ΖΒΠ)


2/91340/ΔΠΓΚ/2016

Κατανομή των πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ανά φορέα και ειδικό φορέα / τομέα, σε αναλυτικό επίπεδο και σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΑΔΑ: 7Θ23Η-Ε2Ο)


2/98927/0020/2011

Θ Ε Μ Α: «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού»

2/44483/ΔΠΓΚ/2014

Θ Ε Μ Α :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΔΑ: ΒΙΥΗΗ-Ι5Μ