Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 943/Β/09.02.2024

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έτους 2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

6501/2023

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έτους 2023.


8467/2022

Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022.


18565/2019

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2019


28388/2015

Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015.


4409/2021

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2021.


14904/2016

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016.


30733/2017

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017 .


11228/2020

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2020.


18761/2018

Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2018.


70004/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2023 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2024 – 2027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΑΔΑ:661ΦΗ-Ο0Ψ