Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

216299/2024

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 81/2003, 180/2004

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/601/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες


ΥΠ.ΕΣ/30070/2024

Αποσαφήνιση λειτουργίας αποσβεστικής προθεσμίας


ΓΓΑ/6202/2024

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α' 17).10734/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.Ο.ΡΑ - Υπαλλήλων» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 2/101123/ΔΕΠ/2024

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ 


Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας ΑθηνώνΦ.43000/οικ.18828/2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.ΣΤ/29852/1977

Περί στοιχείων αναγνωρίσεως αυτοκινήτων ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλεττών.