Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4812/2021

«Πίνακας μηνός Ιουνίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»ΑΔΑ: Ψ1ΗΔΟΞ7Μ-17Β

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

18823/2022

«Πίνακας μηνός Απριλίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΩΔΡΓΟΞ7Μ-ΔΙΗ


27270/2022

«Πίνακας μηνός Ιουλίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»ΑΔΑ: ΨΤ81ΟΞ7Μ-ΨΒΖ


21058/2022

«Πίνακας μηνός Μαΐου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:9ΗΖΦΟΞ7Μ-ΩΚ6


24421/2021

« Πίνακας μηνός Ιουνίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΛΔΘΟΞ7Μ-ΤΩΙ


6947/2022

«Πίνακας μηνός Δεκεμβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΩ5ΧΟΞ7Μ-ΚΔ2


17148/2023

«Πίνακας μηνός Μαρτίου 2023 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»ΑΔΑ:93Β4ΟΞ7Μ-00Μ


1772/2022

«Πίνακας μηνός Οκτωβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:6ΜΛΨΟΞ7Μ-ΙΧΖ


19301/2023

«Πίνακας μηνός Απριλίου 2023 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:6Μ3ΕΟΞ7Μ-5ΘΥ


32773/2021

«Πίνακας μηνός Σεπτεμβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»  ΑΔΑ:9ΕΜΞΟΞ7Μ-63Α


13405/2022

«Πίνακας μηνός Φεβρουαρίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΗΞΡΟΞ7Μ-Τ9Ε