Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2823.10/22008/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

«Εγκύκλιος διαδικασιών συλλογής, ελέγχου, εξοφλήσεως & εν συνεχεία υποβολής προς αποκατάσταση δικαιολογητικών δαπανών πληρωτέων μέσω Παγίας Προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:692Υ46ΜΤΛ6-ΞΩ3

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 2823.10-22008-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 27/03/2024


            

Σχετικά Έγγραφα

2823.10/89458/2019

Εγκύκλιος διαδικασιών συλλογής, ελέγχου, εξοφλήσεως & εν συνεχεία υποβολής προς αποκατάσταση δικαιολογητικών δαπανών πληρωτέων μέσω Παγίας Προκαταβολής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΔΑ: ΨΓΟΜ4653ΠΩ-Α76