Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023. ΑΔΑ:9ΞΑΗ46ΨΧΞΧ-ΠΥΔ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

36576/2023

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022 ΑΔΑ: 6ΩΥΕ46ΨΧΞΧ-Ν6Π

 


70062/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:6ΣΑΥ46ΨΧΞΧ-4ΑΕ)


15462/2023

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022. ΑΔΑ:91Ζ046ΨΧΞΧ-ΩΣΝ

36035/2023:1η Τροποποίηση του υπ. αρ. 15462/10-03-2023 εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης έτους 2022. ΑΔΑ:9ΡΒΒ46ΨΧΞΧ-ΦΧΓ

64179/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΑ:ΩΛΕ746ΨΧΞΧ-0ΜΔ


ΟΠΕΚΕΠΕ/58947/2018

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 - ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ: 94Ρ946ΨΧΞΧ-ΥΤΓ )


7467/2020

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 10 - ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΩΩ546ΨΧΞΧ-ΩΘ1


51986/2019

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 - ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ:60ΩΒ46ΨΧΞΧ-ΞΗΤ) 


94048/2018

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 221 ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ:6Ι1Σ46ΨΧΞΧ-5ΟΧ)


66683/2017

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 214/ΜΕΤΡΟΥ 10 /ΜΕΤΡΟΥ 11- ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  (ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02 )


124229/2016

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 214- ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΔΑ65ΠΚ46ΨΧΞΧ-ΠΒΦ)