Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

3686/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4375/2016, 4270/2014, 4636/2019
ΦΕΚ: 1009/Β/24.03.2020

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 3449/2021 ΦΕΚ: 1482/Β/13.04.2021.Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

3449/2021

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ 788502/2023-ΦΕΚ:42/Β/11.01.2023.


788502/2023

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.


3651/2019

Τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» .


494476/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 788502/30.12.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (Β’ 42/2023).


ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία


270/2021

Δράση «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».


Αριθμ. οικ. 12205/2016

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

3686/2020- ΦΕΚ: 1009/Β/24.3.2020:Με την παρούσα απόφαση καταργείται η οικ. 12205/16-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2864), όπως έχει τροποποιηθεί με την 3651/14-02-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 528).


1139/2019

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Καταργείται με την 10302/2020, ΦΕΚ: 2036/Β/30.05.2020


21210/2020

Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση.


1920/2022

Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»