Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4375/2016 , 4270/2014 , 4636/2019
ΦΕΚ: 1009/Β/24.03.2020

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 3449/2021 ΦΕΚ: 1482/Β/13.04.2021.Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

3449/2021

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ 788502/2023-ΦΕΚ:42/Β/11.01.2023.


788502/2023

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.


3651/2019

Τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» .


ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία


Αριθμ. οικ. 12205/2016

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

3686/2020- ΦΕΚ: 1009/Β/24.3.2020:Με την παρούσα απόφαση καταργείται η οικ. 12205/16-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2864), όπως έχει τροποποιηθεί με την 3651/14-02-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 528).


270/2021

Δράση «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».


1139/2019

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Καταργείται με την 10302/2020, ΦΕΚ: 2036/Β/30.05.2020


21210/2020

Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση.


οικ. 16987/2020

Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία - έτος 2020.


ΚΥΑ 10566/2014

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 1139/2019- ΦΕΚ: 4736/Β/20.12.2019