4172/2013/ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
ΦΕΚ: 167/Α/23.07.2013

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1118/2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ. (ΑΔΑ:ΨΕ6ΣΗ-007)


1173826/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΑ: ΩΨΙΖ46ΜΠ3Ζ-2Α2


Ο ΔΕΑΦ 1178901ΕΞ2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΑΔΑ:ΨΕΣΜ46ΜΠ3Ζ-ΞΣ7


ΕλΣυν.Κλ.4/77/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά και όσα εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν,  ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Τούτο διότι, αφενός η φερόμενη ως δικαιούχος εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα στην Κύπρο και συνεπώς δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, αφετέρου δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι αποκτά εισόδημα στην ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης και συνεπώς δεν υπόκειται στον ελληνικό φόρο εισοδήματος και συνακόλουθα στην παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013..(..)το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκτύπωσης των συγγραμμάτων πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας στην Κύπρο, μόνη η μη προσκόμιση εγγράφων εκτελωνισμού των συγγραμμάτων από την Κύπρο στην Ελλάδα δεν αρκεί για να αποδείξει ότι η φορολογική κατοικία της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα υπό την έννοια ότι ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην ημεδαπή, ούτε επιπρόσθετα αρκεί για να αποδείξει ότι η φερόμενη ως δικαιούχος αποκτά εισόδημα στην ημεδαπή μέσω μόνιμης εγκατάστασης,..


Ε.2089/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ:ΨΑ9Φ46ΜΠ3Ζ-Π2Ρ


Ε.2103/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α΄ 167) - ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Ή ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΔΑ: 6Α4Ν46ΜΠ3Ζ-9ΑΦ


Ε.2232/2021

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 59 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α΄167), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ. ΑΔΑ:6ΔΧΧ46ΜΠ3Ζ-ΠΜΦ


Ε.2107/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ Β') ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΌΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ν.4172/2013 Ή ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ.(ΑΔΑ: Ω3ΝΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΚ) -ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ/116/2019​

Ε.2007/2021ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ Ε.2107/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. ΑΔΑ:933Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΒ


ΙΚΑ/Α30/472/23/2016

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..(ΑΔΑ:79Ε94691ΩΓ-26Τ)(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:45)


Φ.254/167/2001

Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ”.