Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Γ5/145078/2021, 200035/2023

Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές ADR ΑΔΑ:Ρ6ΤΩ465ΧΘΞ-90Ο

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

140659/2023

Διαδικασία γραπτών εξετάσεων και πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΑΔΑ:6ΒΙΘ465ΧΘΞ-4ΦΜ


223779/2023

Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΑΔΑ:9ΠΨ7465ΧΘΞ-Ο4Ε


352167/2023

Ανακοίνωση ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές, έτους 2024. ΑΔΑ:67ΑΦ465ΧΘΞ-ΡΝΑ


385726/2023

Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ΑΔΑ:ΨΛΡΗ465ΧΘΞ-ΔΦΜ 


116292/2023

Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. ΑΔΑ:ΨΖΤΠ465ΧΘΞ-ΦΗ8


94792/2020

Πολυμερής Συμφωνία M330 για την παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR και πιστοποιητικών κατάρτισης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ΑΔΑ:9ΟΞΨ465ΧΘΞ-ΑΦΙ


20834/2021

Πολυμερείς Συμφωνίες M333 και Μ334 σχετικά με την παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR και πιστοποιητικών κατάρτισης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ΑΔΑ:9Θ5Δ465ΧΘΞ-ΣΒΔ


Αριθμ. 43629/2787/2014

Ορισμός Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

84380/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις ΑΔΑ:ΩΤΖ4465ΧΘΞ-ΤΗ6


Γ5/20767/646/2020

Πολυμερείς Συμφωνίες Μ324 και Μ325 για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με ληγμένα πιστοποιητικά οδηγών, ΣΑΜΕΕ, Φύλλα δοκιμών και πιστοποιητικά οχημάτων ADR.ΑΔΑ:9ΨΥΨ465ΧΘΞ-9ΟΖ