Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

44456/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ecoschemes) ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΔΑ:ΕΩΛΜ46ΨΧΞΧ-ΦΚΩ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

9037/2024

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ecoschemes) ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΔΑ:626Μ46ΨΧΞΧ-ΑΘΜ


43926/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023. ΑΔΑ:9ΨΑΤ46ΨΧΞΧ-ΣΑΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


24484/2024 «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43926/19-07-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (11-08-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΑΔΑ: 96ΜΦ46ΨΧΞΧ-4Ξ1


61491/2023«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43926/19-07-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (11-08-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΑΔΑ:ΕΤ3446ΨΧΞΧ-1ΧΚ


61491/2023

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43926/19-07-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (11-08-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΑΔΑ:ΕΤ3446ΨΧΞΧ-1ΧΚ


24484/2024

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 43926/19-07-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (11-08-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΑΔΑ: 96ΜΦ46ΨΧΞΧ-4Ξ1


49459/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.(ΑΔΑ:9Λ5Θ46ΨΧΞΧ-ΨΥΑ)


41444/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:9ΟΜΙ46ΨΧΞΧ-Τ50)


33311/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023. ΑΔΑ:9ΞΑΗ46ΨΧΞΧ-ΠΥΔ


ΕΣΠΑ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

70062/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:6ΣΑΥ46ΨΧΞΧ-4ΑΕ)