Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ecoschemes) ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΔΑ:ΕΩΛΜ46ΨΧΞΧ-ΦΚΩ

Σχετικά Έγγραφα

43926/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023. ΑΔΑ:9ΨΑΤ46ΨΧΞΧ-ΣΑΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


41444/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:9ΟΜΙ46ΨΧΞΧ-Τ50)


49459/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.(ΑΔΑ:9Λ5Θ46ΨΧΞΧ-ΨΥΑ)


ΕΣΠΑ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


70062/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:6ΣΑΥ46ΨΧΞΧ-4ΑΕ)


23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

124229/2016

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 214- ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΔΑ65ΠΚ46ΨΧΞΧ-ΠΒΦ)


ΟΠΕΚΕΠΕ/58947/2018

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 - ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ: 94Ρ946ΨΧΞΧ-ΥΤΓ )


7467/2020

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 10 - ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΩΩ546ΨΧΞΧ-ΩΘ1


51986/2019

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 - ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.(ΑΔΑ:60ΩΒ46ΨΧΞΧ-ΞΗΤ)