Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4472/2017

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4472/2017
ΦΕΚ: 74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 127,153 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5110/2024-ΦΕΚ:75/Α/24.05.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση e book -4472-2017 V-16.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 16/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5102/2024 ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024

Αναθεωρήση e book -4472-2017 V-26.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 26/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5094/2024 ΦΕΚ: 39/Α/13.03.2024

Αναθεωρήση e book -4472-2017 V-7.1.2024-τρ3.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥ  Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023.Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023- ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2024,

Αναθεωρήση e book -4472-2017 V-10.4.2023-τρ2.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 10/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ  Ν.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.03.2023,Ν.5034/2023 ΦΕΚ: 69/Α/18.03.2023,,Ν.5018/2023-ΦΕΚ:25/Α/09.02.2023

Αναθεωρήση e book -4472-2017 V-12.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 12/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5000/2022-ΦΕΚ:226/Α/09.12.2022, Ν.4999/2022- ΦΕΚ: 225/Α/7.12.2022,Ν.4964/2022- ΦΕΚ: 150/Α/30.7.2022,Ν.4957/2022-ΦΕΚ:141/Α/21.7.2022,Ν.4931/2022 - ΦΕΚ: 94/Α/13.5.2022,Ν.4914/2022, ΦΕΚ: 61/Α/21.04.2022

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1119/2017

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.(ΑΔΑ:Ψ26546ΜΠ3Ζ-Α5Κ)


Ν.4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.


Ν.4337/2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


N.4389/2016

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.


ΠΟΛ.1064/2016

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:6ΧΜΙΗ-5ΔΧ)


Ν.4346/2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.


Ν.4813/2021

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.


Ν 4263/2014

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.


Ν.4354/2015

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


ΔΕΦΚΦ1082463ΕΞ2016

Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ)