Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 49670/2005
ΦΕΚ: 1378/Β/05.10.2005

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/60132/0020/2004

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.


2/56408/0020/2007

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.


2/65218/0020/2008

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.


2/69477/0020/2009

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.


2/80730/2005

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα

2/56125/0020/2002

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


2/37653/0020/2002

Αριθ. 2/37653/0020/8.7.2002 - ΦΕΚ B 903/17.7.2002 Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα. Όπως τροποποιήθηκε με τις 2/60132/0020/2.11.2004 (ΦΕΚ 1676/Β/ 12.11.2004), 2/49670/23.9.2005 (ΦΕΚ 1378/Β/5.10.2005), 2/56408/0020/13.9.2007 (ΦΕΚ 1914/Β/14.9.2007) και 2/65218/0020/5.9.2008 (ΦΕΚ 1926/18.9.2008 και την ΚΥΑ 2/69477/0020/21.09.2009 –ΦΕΚ/ Β΄2108/29.09.2009


2/37645/0020/2002

ΘΕΜΑ: «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα».


ΑΤΚΕ1167388ΕΞ2015

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 1704/7.12.2015 ερώτηση. Σχετικά με την τροποποίηση εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών


2/111270/0026/2013

Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.