Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3870/2010 , 33/2006 , 3584/2007
ΦΕΚ: 3324/Β/07.08.2020

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

50175/2020/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


52878/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324).


51938/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324).


ΥΠ.ΕΣ/52879/2020

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων


2/83108/0026/2012

ΘΕΜΑ : <<Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου>>.

ΕΣ/ΟΛΟΜ/25/2005

Τρόπος αμοιβής του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού, που προσλαμβάνεται στους Δήμους της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3250/2004.

ΥΠΕΣ/18349/2011

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα


Αρ. Πρωτ.: 19374/2015

ΘΕΜΑ: Έλεγχος αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


ΔΙΠΙΔΔ/14492/2010

Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009).


ΔΙΠΙΔ/23795/2010

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εποχικών αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν. 3812/2009)