Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

5086/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Παράταση προθεσμίας έκδοσης διοικητικών πράξεων αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/60327/3187/2018

Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση της αριθμ. 40399/29-9-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΑΠ 229).


40399/2017

Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής). 


ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/49046/6374/2019

Τροποποίηση της αριθμ. 40399/29.9.2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 229).


Π.Δ.8.7-13.7/1993

Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών


Π.Δ.3/1983

Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.


45244/2012

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών


21156/2017

Παράταση έναρξης ισχύος της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για το σύνολο των Υπουργείων.


Γ2/Β/26970/1469/1988

Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)


51557/2015

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/2019

Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού