Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1351/1983
ΦΕΚ: 3997/Β/29.07.2022

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

54273/Ζ1/2023

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 


62075/Ζ1/2022

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Α.Τ.Δ. Α 1039863 ΕΞ 2022/2022

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2022.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 


Α.Τ.Δ. Α 1039914 ΕΞ 2021

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2021.


Α.Τ.Δ. Α 1057510 ΕΞ 2023

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2023.


194048/Z1/2018

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Πειραιά του Νομού Αττικής.


Π.Δ.34/2019

Μεταφορά της αρμοδιότητας εκτέλεσης και εποπτείας των τεχνικών έργων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Α.Τ.Δ. Α 1039850/2019

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2019.


2/70334/0022/2012

Καθορισμός αποζημίωσης φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.