Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

91104/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1351/1983
ΦΕΚ: 3997/Β/29.07.2022

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

54273/Ζ1/2023

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 


ΝΣΚ/98/2023

Ερωτάται, εάν είναι νόμιμο το αίτημα του Β.Κ. να εγγραφεί ως φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αν και ήταν επιτυχών στο προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.(...)Το αίτημα του Β.Κ. να εγγραφεί ως φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν είναι νόμιμο, η δεν αιτούμενη εγγραφή δε δύναται να πραγματοποιηθεί.


135719/Ζ1/2023

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών πρώην τμημάτων ΤΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.


62075/Ζ1/2022

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Α.Τ.Δ. Α 1039863 ΕΞ 2022/2022

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2022.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 


Α.Τ.Δ. Α 1039914 ΕΞ 2021

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2021.


61411/Ζ1/2024

Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος 2024.


Α.Τ.Δ. Α 1057510 ΕΞ 2023

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2023.


194048/Z1/2018

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Πειραιά του Νομού Αττικής.