Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Κ.Υ.Α. Φ50/74702/3233/1997

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2052/1992
ΦΕΚ: 882/Β/08.03.2024

Επέκταση του θεσμού της ΚΕΚ σε όλους του Νομούς της Χώρας


Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 67740/5218/09, ΦΕΚ-2531 Β/29-12-2009

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

103079/3712/1992

Όροι και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης συνεργείου επισκευής οχημάτων και κέντρου ελέγχου για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων.


Φ50/92492/4359/1994

Ρύθμιση θεμάτων με την εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαυερίων.Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή .
12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 2/13620/ΔΕΠ/2024

Μισθολογική εξέλιξη για υπαλλήλους, που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα με προσωρινή διαταγή.12422 ΕΞ 2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας ΑθηνώνΦ.43000/οικ.18828/2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.ΣΤ/29852/1977

Περί στοιχείων αναγνωρίσεως αυτοκινήτων ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και μοτοσυκλεττών.