Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Α2α/Γ.Π.42875/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4325/2015
ΦΕΚ: 1078/Β/09.06.2015

Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Α2α/Γ.Π.90316/2015

Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη.


Υ10α/Γ.Π.32941/2012

Καθορισμός Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών στη Γ΄ Ζώνη.


Γ4γ/Γ.Π.οικ. 91676/2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α2γ/ οικ. 43080/28-06-2016 (Β΄ 1919) κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά». 


Α2γ/Γ.Π.οικ.35408/2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Α2 γ/οικ. 43080/28-06-2016 (Β΄/1919) κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά».


Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/2018

Χαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά.


ΠΔ 131/1987

Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών


Φ. 400/80/208085 Σ. 2186/2019

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις περιφερειακών ιατρείων άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών.


400/279/257663/Σ.8853/2023

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών.


Φ.400/16/347733/Σ.539/2022

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών.


Φ. 400/74/193334 Σ.2020/2020

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών