Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ.ΟΡΓ1154872 ΕΞ 2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών ΔιαδικασιώνΥπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)» 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ. ΟΡΓ. Γ 1136397 ΕΞ 2022

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), έτους 2022»


Δ. ΟΡΓ. Γ 1112481 ΕΞ 2021

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έτους 2021».


Δ. ΟΡΓ. Γ 1016690 ΕΞ 2022

Καταγραφή νέων επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον εμπλουτισμό του σχετικού Εγχειριδίου.


Δ. ΟΡΓ. Γ 1138591/2020

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), έτους 2020».


1179398/2019

Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2019 Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.A.Δ.O), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)»ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


Δ. ΟΡΓ. Γ 1151102 ΕΞ 2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.), έτους 2023». 


Δ. ΟΡΓ. Γ 1126503 ΕΞ 2022

«Επικαιροποίηση των καταγεγραμμένων λειτουργικών διαδικασιών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) έτους 2021 και έλεγχος της καταγραφής νέων, για τον εμπλουτισμό του σχετικού Εγχειριδίου, έκδοσης έτους 2022»


Δ. ΟΡΓ. Γ 1105678 ΕΞ 2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)».


Δ. ΟΡΓ. Γ 1105728/2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)».


Δ. ΟΡΓ. Γ 1141574 ΕΞ 2023

«Επικαιροποίηση των καταγεγραμμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) έτους 2022 και έλεγχος των νέων καταγεγραμμένων διαδικασιών, για τον εμπλουτισμό του σχετικού Εγχειριδίου, έκδοσης έτους 2023»