Δ.ΠΡΟΜ/Γ/0015691/ΕΞ2018

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 5901/Β/31.12.2018

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ.21885/143109/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


1359/319740/2020

Επαναπροσδιορισμός του ύψους και επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  


8001/5/76-ρκδ’/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410.


21885/143019/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Δ.Ο.Δ. Α 4013142 ΕΞ 2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190473/2018 - ΦΕΚ: 5971/Β/2018 άρθρο 2:Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται από την αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4013142 ΕΞ 2016/11-07-2016 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών το τμήμα της πάγιας προκαταβολής που αφορά τον ειδικό φορέα 23-180 ως προς το είδος και το ποσοστό των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος την πάγιας προκαταβολής


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1190473/2018

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000).


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1190473 ΕΞ 2019

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000).  


23503/2018

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος του Ειδικού Φορέα 07-420.


Δ.ΠΡΟΜ. Γ 0000402 ΕΞ 2019

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε/ Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.


8001/5/76-ρκδ΄/2017

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 8001/5/77-κε΄/2017,ΦΕΚ-1339/Β/20.4.2017)