Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ1α/Γ.Π.οικ.8601/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 121/2017

«Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς»ΑΔΑ: 6192465ΦΥΟ-Ν9Χ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ1α/Γ.Π.οικ.68438/2023

«Υπενθύμιση Εγκυκλίου Οδηγιών για την Εποχική Γρίπη 2023-2024 και τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό»ΑΔΑ:Ψ1Γ3465ΦΥΟ-Ψ4Ξ


68210/2018

Συστάσεις για την εισαγωγή στερεών τροφών στον 1ο χρόνο της ζωής ΑΔΑ: 6ΡΔΛ465ΦΥΟ-1ΤΤ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Δ1α/Γ.Π.οικ.7601/2023

«Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023»ΑΔΑ: 6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ

Δ1α/Γ.Π.οικ.22970/2023:Τροποποίηση στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023» ΑΔΑ:9ΦΙΨ465ΦΥΟ-ΙΡΘ


Δ1α/Γ.Π.οικ.16876/2022

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2022 ΑΔΑ:9ΛΣΟ465ΦΥΟ-ΚΓ2


Δ1α/Γ.Π.οικ.7610/2023

«Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2023» ΑΔΑ: 6Γ0Σ465ΦΥΟ-Φ9Τ 


Δ1α/ΓΠ οικ. 15515/2021

Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της μάσκας και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε επαγγελματίες υγείας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ΑΔΑ:64ΔΠ465ΦΥΟ-7ΦΟ


Δ1α/Γ.Π.οικ.81839/2021

«Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022»ΑΔΑ: Ψ7ΦΥ465ΦΥΟ-47Φ


Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/2020

Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19  ΑΔΑ:605Κ465ΦΥΟ-Τ0Ε


Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655/2020

Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης ΑΔΑ: 6Β6Π465ΦΥΟ-7Υ8


Δ1/ΓΠ οικ.986/2021

Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2. ΑΔΑ: 6ΦΗΑ465ΦΥΟ-Ν79