Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2136/2021

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2) ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΑ:ΨΙΖΑ46ΜΠ3Ζ-8ΓΓ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ.2124/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2021" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ, ΧΟΡΗΓΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ. ΑΔΑ:ΨΠ2346ΜΠ3Ζ-ΩΤΦ


Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΔΑ:ΨΞ0Α46ΜΠ3Ζ-ΖΜ1


Ε.2112/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ: ΨΑΡΜ46ΜΠ3Ζ-ΟΚΑ

E.2146/2021ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Ε.2112/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ¨ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ" ΑΔΑ: 6ΗΕΥ46ΜΠ3Ζ-7ΨΞ


1173826/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΑ: ΩΨΙΖ46ΜΠ3Ζ-2Α2


Ε.2025/2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ )ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ: ΡΕΛΓ46ΜΠ3Ζ-ΓΨΞ


Ε.2019/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. ΑΔΑ: ΩΞΨΞ46ΜΠ3Ζ-096


E.2146/2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Ε.2112/2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ¨ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ" ΑΔΑ: 6ΗΕΥ46ΜΠ3Ζ-7ΨΞ


Ε.2132/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΔΑ:ΩΧΘΛ46ΜΠ3Ζ-40Β


ΠΟΛ.1037/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 229/2017 ΤΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.(ΑΔΑ:ΨΨΝ246ΜΠ3Ζ-6ΥΒ )