Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εξετάσεων πολιτογράφησης


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση ΑΠΟΖΗΜ.ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-14.11.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 16/11/2023

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023

Σχετικά Έγγραφα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας 


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκλογικής αποζημίωσης - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΥΤΟΔ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εκλογικής αποζημίωσης - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023


ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών υπερωριών εκπαιδευτικών και δαπανών αποζημίωσης ωρομίσθιων καθηγητών, καθώς και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών


ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας


ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δακοκτονίας.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ταχυδρομικών τελών