Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.251/102581/Α5/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Φ.253.2/95951/A5/2023

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/101765/A5/14-9-2023 (Β΄ 5504 ) που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β΄ 5306) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. ΑΔΑ: 6ΥΥΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒ7


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.253.2/95951/A5/2023

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023.

Φ.251/102581/Α5/2023:Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/101765/A5/14-9-2023 (Β΄ 5504 ) που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β΄ 5306) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.ΑΔΑ: 6ΥΥΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒ7


Φ.253.2/101765/A5/2023

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β’ 5306) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023.

Φ.251/102581/Α5/2023:Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/101765/A5/14-9-2023 (Β΄ 5504 ) που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β΄ 5306) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.ΑΔΑ: 6ΥΥΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒ7


Φ.253.2/16178/Α5/2020

Συμπλήρωση της Φ.253.2/146490/Α5 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄).


Φ.253.2/103868/A5/2022

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022.

Φ.251/104414/Α5/2022Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών ΑΔΑ:6ΔΞΩ46ΜΤΛΗ-Σ0Ε

 

 

Φ.253.2/128348/A5/2020

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών  που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020.

Φ.251/134564/Α5/2020.Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές των Χανίων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών ΑΔΑ:ΩΘ1Β46ΜΤΛΗ-ΥΜΦ


Φ.251/104414/Α5/2022

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών ΑΔΑ:6ΔΞΩ46ΜΤΛΗ-Σ0Ε


Φ.251/113183/Α5/2021

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. ΑΔΑ: Ψ5ΝΔ46ΜΤΛΗ-ΘΣ1


Φ.251/134564/Α5/2020

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές των Χανίων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών ΑΔΑ:ΩΘ1Β46ΜΤΛΗ-ΥΜΦ


Φ.253.2/66916/A5/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 (Β’ 1937) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.


Φ.253.2/111290/A5/2021

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021.