Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2065/1992, 131/1974

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ.ΕΤΟΥΣ 2021

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022


1633/297023/2021

Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021.


3025/355910/2020

Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021.


174551/1785/2018

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/2021

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/2019

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Εκκαθάριση Δαπανών Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών  συνεργατών ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ


ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/109701/1596/2019

Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018


1527/292062/2020

Πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2020.


296/177554/2018

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017.