Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/42763/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 26/2012

«Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΑΔΑ:6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/52151/2023

Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΨΖΘ46ΜΤΛ6-ΓΟΣ 


41373/2023

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 581/2023 ΑΔΑ: 6ΗΔΛ46ΜΤΛ6-ΡΜ6


2732/2015

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.(ΑΔΑ:ΨΗΙ6Ν-ΙΘ0)

40940/2023

Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023


51958/2023

Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.


34351/2023

«Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 480/2023 ΑΔΑ: 9ΜΓ446ΜΤΛ6-ΣΩΨ 


44769/2023

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. 


43438/2023

Ορισμός αριθμού υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και καθορισμός ειδικής αποζημίωσης για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. 


43452/2023

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.


43160/2023

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.