Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠ.ΕΣ/48426/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 26/2012

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70/2019


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

41373/2023

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 581/2023 ΑΔΑ: 6ΗΔΛ46ΜΤΛ6-ΡΜ6


50690/2019

Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της  7ης Ιουλίου 2019.(ΑΔΑ: Ψ0Υ4465ΧΘ7-Ζ5Χ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72/2019


52294/2023

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας» ΑΔΑ:ΨΞΠΒ46ΜΤΛ6-ΝΞΧ ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ 738/2023


45704/2019

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. (ΑΔΑ: 65ΛΗ465ΧΘ7-ΞΧ5) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/2019


48720/2019

Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.


996/2015

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (ΑΔΑ:7ΘΨ5Ν-Ψ6Α)

30474/2015

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. (ΑΔΑ:6ΓΜΕ465ΦΘΕ-Υ71)

49153/2019

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.


46904/2019

Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.(ΑΔΑ:ΩΖΝ2465ΧΘ7-ΟΞΒ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65/2019 


57429/2019

Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.