Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

67001/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014, 4194/2013
ΦΕΚ: 2016/Β/16.09.2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

23672οικ/2016

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014).


29917/2017

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014), όπως ισχύει».


21803/2016

Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.


29157οικ/2016

Συμπλήρωση−Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014), όπως ισχύει».


21809/2016

Τροποποίηση της με αριθ. 21803/21−3−2016 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας».


25018οικ/2020

Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2020 .


67514/2015

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.76275/2015,ΦΕΚ-2306/Β/26.10.2015, με την αριθμ.23672οικ./2016, ΦΕΚ 890/Β/1.4.2016,  με την αριθμ. 29157οικ./2016, ΦΕΚ 1009/Β/12.4.2016 και με την αριθμ. 29917/2017, ΦΕΚ 1428/Β/26.4.2017)


88588/2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


76275/2015

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθ. 67514οικ./ 14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων (Β ́2014)»


72750οικ/2018

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017.