ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4122/2013 , 4342/2015 , 4921/2022 , 3912/2011 , 4412/2016/Α.12
ΦΕΚ: 3131/Β/11.05.2023

Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους». 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/2023

Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/2020

«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 5229).


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26116/414/2023

4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229). 


34221/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος “Σπίτι μου” του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239)» (Β’ 1180). 


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/73151/1060/2022

2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β’ 5229) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/2022

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778) .


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1138365/2020

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»


189/2023

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239). 


ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/2021

Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Εξοικονομώ 2021’’, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/2022- ΦΕΚ: 5111/Β/30.9.2022 ΥΠΕΝ ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097/2022, ΦΕΚ: 3932/Β/25.07.2022, ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31094/351/2022 ΦΕΚ: 1600/Β/04.04.2022 και την  ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/2022 ΦΕΚ: 684/Β/16.02.2022