ΥΠΕΣ/473/6780/2011

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 129/2534/2010
Θέμα:«Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νέων Περιφερειών, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας».
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΚΑ/150673/2011

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΚΥΑ 47839/2013

Καθορισμός πρόσθετων - ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για τη στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

1167/110677/2019

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


1329/2015

Συνδρομή των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ. των Περιφερειών της Επικράτειας σε ερωτήματα συναφή με τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με αποστολή σχετικών στοιχείων


ΔΙΑΔΠ/28842/2005

Καθορισμός ωρών εργασίας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και Κοινοτήτων, στα οποία απασχολούνται τρεις (3) τουλάχιστον υπάλληλοι.


50513/2011

Στελέχωση Υπηρεσιών Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού από δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

27524/2015

Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


ΔΙΕΚ/οικ.727/2011

Ρύθμιση Θεμάτων Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

4/2015

Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

ΥΠΕΣ/71743/2010

Απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση στη δομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ΑΡ. ΕΚΛΓΚΥΚΛΙΟΥ: 56