Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1566/1985, 3852/2010

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-4.2.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/02/2024

1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2024

Αναθεωρήση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-3.11.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/11/2023

3Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023

Αναθεωρήση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-19.8.23.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 20/08/2023

2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023

Αναθεωρήση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-7.3.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/03/2023

1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2023

Αναθεωρήση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-19.12.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/03/2023

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2022

Σχετικά Έγγραφα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ 


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία


ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δανειακών συμβάσεων 


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εκπαιδευτικής άδειας 


ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μη μισθολογικών παροχών 


ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης  δαπανών μίσθωσης ιδωτ.αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης 


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών 


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Δικηγόρων με έμμισθη εντολή