Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.3905/2010

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2190/1994, 3905/2010
ΦΕΚ: 219/Α/23.12.2010

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9-20 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5105/2024 ΦΕΚ: 61/Α/29.04.2024,

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν. 3905-2010-4.10.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/10/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠ ΜΕ ΤΟΝ 
Ν.4975/2022, ΦΕΚ: 187/Α/30.09.2022

Σχετικά Έγγραφα

Ν.2992/2002

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.


Ν.5079/2023

Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.


Ν.4982/2022

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.


Ν.4718/2020

Κύρωση της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


ΠΟΛ/1132/2011

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 «κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής» του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23.4.2010).


2/3206/ΔΕΠ/2024

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και 39 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν.5079/2023 (Α΄ 215) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.» ΑΔΑ:ΨΗ33Η-Ε62


Ο.3002/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48, της παρ. 6 του άρθρου 57, του άρθρου 64, της παρ. 7 του άρθρου 99, της παρ. 2 του άρθρου 100 και του άρθρου 123 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄215/22.12.2023) 


Ν.5111/2024

Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις.


Ν.3622/2007

Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις.


Ν.4961/2022

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις