Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

N.4412/2016

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 147/Α/05.08.2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 118

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4412-2016-4.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023

Αναθεωρήση Ν.4412-2016-25.4.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 25/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ  Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023, Ν.5039/2023- ΦΕΚ:83/Α/03.04.2023, Ν.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.03.2023

Αναθεωρήση 4412_2016_7.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5002/2022 - ΦΕΚ:228/Α/12.12.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4995/2022-ΦΕΚ:216/Α/18.11.2022

Αναθεωρήση 4412_2016_2.9.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/09/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4965/2022-ΦΕΚ:162/Α/2.9.2022 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4955/2022-ΦΕΚ:139/Α/14-7-2022

Αναθεωρήση 4412_2016_4.7.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/07/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4914/2022-ΦΕΚ:61/Α/21.3.2022, ΤΟΥ Ν.4912/2022-ΦΕΚ:59/Α/17.3.2022, ΤΟΥ Ν.4903/2022-ΦΕΚ:46/Α/05.03.2022 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4782/2021-ΦΕΚ:36/Α/9-3-2021 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1/9/2021 ΚΑΙ 1/3/2022)

Αναθεωρήση 4412_2016_13.7.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 13/07/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4811/2021-ΦΕΚ:108/Α/26-6-2021 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4782/2021-ΦΕΚ:36/Α/9-3-2021 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 9/3/2021 ΚΑΙ 1/6/2021)

Αναθεωρήση 4412-2016-1.3.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 01/03/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ: Ν.4738/2020-ΦΕΚ:207/Α/27-10-2020, Ν.4764/2020-ΦΕΚ:256/Α/23-12-2020, N.4690/2020-ΦΕΚ:104/Α/30-5-2020, N.4674/2020-ΦΕΚ:53/Α/11-3-2020, N.4663/2020-ΦΕΚ:30/Α/12-2-2020, Ν.4643/2019-ΦΕΚ:193/Α/3-12-2019 ΚΑΙ Ν.4635/2019-ΦΕΚ:167/Α/30-10-2019

Αναθεωρήση 4412-2016-V.5-2019-3.9.2019.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/09/2019

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: Ν.4622/2019-ΦΕΚ:133/Α/7-8-2019, N.4612/2019-ΦΕΚ:77/Α/23-5-2019, N.4609/2019-ΦΕΚ:67/Α/3-5-2019, N.4608/2019-ΦΕΚ:66/Α/25-4-2019, N.4605/2019-ΦΕΚ:52/Α/1-4-2019

Αναθεωρήση 4412-2016-V.24.1.2019.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/01/2019

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: Ν.4582/2018-ΦΕΚ:208/Α/11-12-2018, Ν.4568/2018-ΦΕΚ:178/Α/11-10-2018, Ν.4541/2018-ΦΕΚ:93/Α/31-05-2018, Ν.4530/2018-ΦΕΚ:59/Α/30-3-2018, Ν.4519/2018-ΦΕΚ:25/Α/20-2-2018 ΚΑΙ Ν.4512/2018-ΦΕΚ:5/Α/17-01-2018

Αναθεωρήση 4412-2016-v.3.1.2018.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/01/2018

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: Ν.4509/2017-ΦΕΚ:201/Α/22-12-2017, Ν.4497/2017-ΦΕΚ:171/Α/13-11-2017, N.4496/2017-ΦΕΚ:170/Α/8-11-2017, Ν.4491/2017-ΦΕΚ:152/Α/13-10-2017, Ν.4488/2017-ΦΕΚ:137/Α/13-9-2017, N.4487/2017-ΦΕΚ:116/Α/09-08-2017, Ν.4482/2017-ΦΕΚ:102/Α/25-7-2017, Ν.4478/2017-ΦΕΚ:91/Α/23-06-2017 ΚΑΙ Ν.4472/2017-ΦΕΚ:74/Α/19-05-2017

Αναθεωρήση 4412-2016-v.19.5.2017.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 19/05/2017

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: Ν.4469/2017-ΦΕΚ:62/Α/03-05-2017, Ν.4468/2017-ΦΕΚ:61/Α/28-4-2017, Ν.4465/2017-ΦΕΚ:47/Α/4-4-2017 ΚΑΙ Ν.4456/2017-ΦΕΚ:24/Α/1-3-2017

Αναθεωρήση 4412-2016-30.12.2016.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 30/12/2016

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: Ν.4447/2016-ΦΕΚ:241/Α/23-12-2016, Ν.4446/2016-ΦΕΚ:240/Α/22-12-2016, Ν.4441/2016-ΦΕΚ:227/Α/6-12-2016, N.4431/2016-ΦΕΚ:207/Α/4-11-2016 ΚΑΙ Ν.4430/2016-ΦΕΚ:205/Α/31-10-2016

Αναθεωρήση 4412-2016-6.9.2016.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 06/09/2016

1η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Αναθεωρήση 4412-2016-ΦΕΚ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 08/08/2016

ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ-206/Α/3.11.2016

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016


ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2016

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΑΔΑ:7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) ΕΓΚ/18/2016


ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΑΔΑ:ΨΘΑΕ465ΧΘΞ-ΤΗΗ) ΕΓΚ/7/2017


ΔΝΣγ΄/οικ.23609/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΑΔΑ:ΨΕΝΥ465ΧΘΞ-ΧΨΤ) ΕΓΚ/8/2017


ΔΝΣβ΄/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΑΔΑ:6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) ΕΓΚ/9/2017


ΕΑΑΔΗΣΥ/6187/2016

Τροποποιήσεις των νόμων 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α' 147) και 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α΄ 204) (ΑΔΑ:6ΜΡ50ΞΤΒ-ΥΔΚ)


ΕΑΑΔΗΣΥ/588/2018

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


ΕΑΑΔΗΣΥ/3497/2016

ΘΕΜΑ: Έκδοση νόμου 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και νόμου 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”.


ΔΝΣβ'/οικ.58220/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2016

Έκδοση νόμων 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”.(ΑΔΑ:6ΗΛΗ4653ΟΞ-ΚΟ1)


ΕΑΑΔΗΣΥ/3015/2017

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».(ΑΔΑ:7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (Απόφαση 31/2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

(Αντικαταστάθηκε με την ΕΑΑΔΗΣΥ/588/2018, με ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73)