Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4651/2019
ΦΕΚ: 209/Α/19.12.2019

Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4352/2015

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.


Ν.4507/2017

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.


N.4444/2016

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.


Ν.4584/2018

Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019


4311/2014

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.

Ν.4095/2012

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.


N.4220/2013

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.


Ν 3732/2008

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009.


Ν.4032/2011

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012


Ν.3629/2007

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008.