Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4992/2022
ΦΕΚ: 213/Α/17.11.2022

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2020.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4343/2015

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.


Ν.4253/2014

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2012


N.4641/2019

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2017


Ν.4748/2020

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2018.


Ν.4581/2018

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2016.


Ν.4436/2016

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014.


Ν.4502/2017

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015.


Ν.4856/2021

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2019.


Ν.3720/2008

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006.


Ν.4124/2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4124 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2011.