Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/44/2024

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2725/1999

 Ερωτάται εάν αθλητής που συμμετέχει σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και όχι με τη σημαία της χώρα του, η εν λόγω συμμετοχή θα λογιστεί ως συμμετοχή με χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 34§2 ν.2725/1999, προκειμένου να τύχει των ευεργημάτων διακρινομένου αθλητή του ως άνω νόμου.(...)Αν σε διοργάνωση αγώνων που σημειώθηκαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις συμμετέχουν οκτώ (8) αθλητές και οι έξι (6) από αυτούς συμμετέχουν με τη σημαία της χώρας τους και υπό τον επίσημο φορέα αυτής και δύο (2) αθλητές διαφορετικής εθνικότητας συμμετέχουν με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν λογίζεται ότι συμμετείχαν αθλητές από οκτώ (8) διαφορετικές χώρες.


Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΠΟΑ/648390/25345/13530/2018

Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε αθλητές, συνοδούς και προπονητές των οποίων οι αθλητές σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 2016, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες (ΕΑΟΜ-Αμεα), της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) καθώς και σε αθλητές και προπονητές ετών 2012-2016.


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/80886/2673/1340/2019

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/648390/25345/13530/ 13-12-2018 περί χορήγησης οικονομικών επιβραβεύσεων σε αθλητές, συνοδούς και προπονητές των οποίων οι αθλητές σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 2016, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες (ΕΑΟΜ-Αμεα), της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) καθώς και σε αθλητές και προπονητές ετών 2012-2016 (Β’ 5647).


ΝΣΚ/121/2020

α) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Διοίκηση για το διορισμό αθλητή, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο αγώνισμα Ντάο Σου, που διεξήχθη στην Κίνα από 14 έως 19-10-2006 και εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα αθλητών με εξαιρετικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, και β) αν μπορεί να διορισθεί στο Δημόσιο αναδρομικά σύμφωνα με την από 23-04-2007 αρχική αίτησή του με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.(...)α) Συντρέχει υποχρέωση της Διοίκησης για μεταρρύθμιση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ούτως ώστε η διαταχθείσα εγγραφή του ανωτέρω αθλητή στον ειδικό πίνακα του άρθρου 34 παρ. 3 του ν. 2725/1999 να αναδράμει σε χρόνο προγενέστερο της 23-04-2007, ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού του και πάντως, μεταγενέστερο κατά τριάντα (30) ημέρες της ημερομηνίας τελικής έγκρισης της αγωνιστικής διάκρισης, η οποία έλαβε χώρα στις 16-10-2006, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γουσού, και β) εφόσον ήθελε κριθεί ότι η υπόψη αίτηση διορισμού είναι βάσιμη κατά νόμο και ουσία, ο διορισμός του ανωτέρω αθλητή θα έδει να αναδράμει στην ημερομηνία διορισμού των αθλητών οι οποίοι είχαν υποβάλει παρόμοιες αιτήσεις τον Απρίλιο του 2007 (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/162/2020

α) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Διοίκηση για το διορισμό αθλητή, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο αγώνισμα Ντάο Σου του αθλήματος Γου Σου Κουνγκ Φου, που διεξήχθη στην Κίνα από 14 έως 19-10-2006 και εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα αθλητών με εξαιρετικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, και β) αν μπορεί να διορισθεί στο Δημόσιο αναδρομικά σύμφωνα με την από 23-04-2007 αρχική αίτησή του, με την τότε ισχύουσα νομοθεσία(...)α) Συντρέχει υποχρέωση της Διοίκησης για μεταρρύθμιση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ώστε η διαταχθείσα εγγραφή του ανωτέρω αθλητή στον ειδικό πίνακα του άρθρου 34 παρ. 3 του ν. 2725/1999 να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της 23ης -04-2007, ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού του και πάντως, μεταγενέστερο κατά τριάντα (30) ημέρες της ημερομηνίας τελικής έγκρισης της αγωνιστικής διάκρισης, η οποία έλαβε χώρα στις 16-10-2006, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γου Σου, και β) εφόσον ήθελε κριθεί ότι η παραπάνω αίτηση διορισμού είναι βάσιμη κατά νόμο και ουσία, ο διορισμός του ανωτέρω αθλητή θα πρέπει να ανατρέξει στην ημερομηνία διορισμού των αθλητών οι οποίοι είχαν υποβάλει παρόμοιες αιτήσεις τον Απρίλιο του 2007 (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 155/2020 γνωμοδότησης της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας.


ΥΠΠΟΑ/310744/1269/733/50/2014

Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε αθλητές με αναπηρία και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 2012 και συμπληρωματική χορήγηση σε αθλητή με αναπηρία με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά το έτος 2010.


ΝΣΚ/155/2020

α) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Διοίκηση για το διορισμό αθλητή, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο αγώνισμα Ντάο Σου του αθλήματος Γου Σου Κουνγκ Φου, που διεξήχθη στην Κίνα από 14 έως 19-10-2006 και εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα αθλητών με εξαιρετικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, και β) αν μπορεί να διορισθεί στο Δημόσιο αναδρομικά σύμφωνα με την από 23-04-2007 αρχική αίτησή του, με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.(...)α) Συντρέχει υποχρέωση της Διοίκησης για μεταρρύθμιση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ώστε η διαταχθείσα εγγραφή του ανωτέρω αθλητή στον ειδικό πίνακα του άρθρου 34 παρ. 3 του ν. 2725/1999 να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της 23ης -04-2007, ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού του και πάντως, μεταγενέστερο κατά τριάντα (30) ημέρες της ημερομηνίας τελικής έγκρισης της αγωνιστικής διάκρισης, η οποία έλαβε χώρα στις 16-10-2006, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γου Σου, και β) εφόσον ήθελε κριθεί ότι η παραπάνω αίτηση διορισμού είναι βάσιμη κατά νόμο και ουσία, ο διορισμός του ανωτέρω αθλητή θα πρέπει να ανατρέξει στην ημερομηνία διορισμού των αθλητών οι οποίοι είχαν υποβάλει παρόμοιες αιτήσεις τον Απρίλιο του 2007 (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Β΄ Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 121/2020 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος. Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 162/2020 γνωμοδότηση της Πλήρους Ολομέλειας του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/106/2023

Ερωτάται: α) εάν δικαιούνται των προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) από τη διάκριση της ομάδας τους οι αναπληρωματικοί αθλητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος στις σχετικές αγωνιστικές διαδικασίες και β) στην περίπτωση που ο αγώνας αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη (π.χ. προκριματικός και τελικός αγώνας), εάν οι αναπληρωματικοί αθλητές/τριες, που συμμετέχουν τουλάχιστον στον ένα εξ αυτών, δικαιούνται των ανωτέρω προνομίων.(...)α) Οι αναπληρωματικοί αθλητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος στις σχετικές αγωνιστικές διαδικασίες δεν δικαιούνται των προνομίων του άρθρου 34 του ν.2725/1999, από τη διάκριση της ομάδας τους. β) Στην περίπτωση που ο αγώνας αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη (π.χ. προκριματικός και τελικός αγώνας) και η βαθμολογία του προκριματικού σταδίου προσμετράται και στην βαθμολογία της τελικής κατάταξης της ομάδας, δικαιούνται των σχετικών προνομίων και οι αναπληρωματικοί αθλητές/τριες, που συμμετείχαν τουλάχιστον στον ένα εξ αυτών.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/56/2015

Επιχορήγηση σε αθλητικά σωματεία:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν         στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ανωτέρω σωματείου από το Δήμο ....., καθόσον, αφενός από το καταστατικό του προκύπτει καταρχήν ότι αποτελεί αθλητικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, αφετέρου δε, όπως αποδεικνύεται από τα κρίσιμα για την υπόθεση στοιχεία του φακέλου και, συγκεκριμένα, τόσο από την από 4.4.2014 αίτηση του σωματείου προς το Δήμο για επιχορήγηση όσο και από το 7/14.4.2014 Πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου του σωματείου περί αποδοχής της αιτούμενης επιχορήγησης, το συνολικό ποσό αυτής θα διατεθεί αποκλειστικά για την επιτυχή συμμετοχή    των μελών του σωματείου στις ανωτέρω αθλητικές εκδηλώσεις (50 αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Χαλκίδα και 35 αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ισπανία) και όχι για την κάλυψη διοικητικής φύσεως δαπανών λειτουργίας του σωματείου. Μάλιστα, το συνολικό ποσό των εξόδων του σωματείου για τη συμμετοχή στα προαναφερόμενα Πρωταθλήματα, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το ανωτέρω αιτηθέν ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων δαπανών που αφορούσαν στα μετάλλια       και τη διαμονή των αθλητών. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από το από 25.6.2014 έγγραφο της Προέδρου του ανωτέρω σωματείου, χρειάστηκαν επιπλέον δαπάνες άνω των 2.000 ευρώ (για ψυκτικά σπρέι, επικαλαμίδες, φαρμακευτικό υλικό, αφίσες - προσκλήσεις, νερά - αναψυκτικά, έξοδα μετακίνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ.) οι οποίες όμως καλύφθηκαν από ίδια έσοδα του σωματείου. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο τούτο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2014, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου εκδόθηκε.


ΕΣ/Τ1/142/2007

Οι αθλητές που σημειώνουν μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του ν. 2725/1999 επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για την αιτούμενη θέση προσόντα. Το ως άνω ευεργέτημα χορηγείται σε όλους τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν περιορίζεται μόνο σε όσους πέτυχαν τη διάκρισή τους μετά τη δημοσίευσή του (βλ. 190/2005 πράξη I Τμ. Ε.Σ.).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/54/2019

Καταβολή αποδοχών διακεκριμένων αθλητών:..Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμος ο διορισμός του φερόμενου ως δικαιούχου του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο .... Τούτο δε διότι, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την Επίτροπο, δεν απαιτείται διακοπή της αγωνιστικής του δραστηριότητας, δοθέντος ότι ο διορισμός των αθλητών που πέτυχαν αγωνιστική διάκριση και υπέβαλαν αίτηση διορισμού μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009 (8.10.2008), όπως εν προκειμένω (30.4.2008), γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 2725/1999 και της ΚΥΑ 27746/1999, τούτο δε ρητά προβλέπεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3878/2010, που αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 3812/2009. Το ίδιο ισχύει και ως προς τον όρο της έλλειψης της ιδιότητας του επαγγελματία αθλητή, που επίσης δεν αφορά αθλητές που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31.12.2009 (βλ. και την αιτιολογική έκθεση άρθρου 11 ν. 3812/2009). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, ωστόσο, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οποίου βαρύνει.