Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4093/2012
ΦΕΚ: ΒΛΓΦ4691Ω2-2ΧΟ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων από 01.01.2014.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

44137/613/2013

Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων .


56716/2016

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και καταβολή επιδόματος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.  ΑΔΑ: 72ΝΛ4691Ω2-9Δ2


ΙΚΑ/Σ48/54/2012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38

ΓΠ/Δ12/οικ.42337/1003/2018

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερήλικων, πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, της Περιφέρειας Αττικής.


ΟΓΑ/7/2013

ΘΕΜΑ : « Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

KYA/31092/2002

Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31217/8-4-2003 (ΦΕΚ 448 Α΄) και την 14080/513/2012 -ΦΕΚ 657 Β/7-3-2012)


Π 14/7/2013

Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2013. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57

ΙΚΑ/Α11/ 68/2014

ΙΚΑ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 20.ΘΕΜΑ Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προυποθέσεις για το από 1-3-14 - 28-2-15 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΥΕΛ)

Αρ.Πρωτ:Φ.40021/55635/1829/2016

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας


ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός περιοχών για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών