Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2819/2000
ΦΕΚ: 153/Α/03.07.2000

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.169/2007

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων.


ΠΔ 168/2007

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων.


ΠΔ 167/2007

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των συντάξεων σε σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955.


Π.Δ. 129/1989

Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.


Π.Δ. 497/1991

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο " Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια "των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980.


Π.Δ.76/1985

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν


Π.Δ.39/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121), όπως ισχύουν.


Π.Δ.98/2008

Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας


Ν.Δ. 874/1971

Περί συμπληρώσεως διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας «περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων».


Π.Δ.15/2022

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων  και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.