Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 24/1997
ΦΕΚ: 7/Α/17.01.2024

Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.43/2023

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29).


Π.Δ. 42/2013

Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29).


Π.Δ.36/2015

Τροποποίηση του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29).


Π.Δ.9/2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 29) και του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α’ 94).


Π.Δ.36/1998

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997


Π.Δ.31/1999

Τροποποίηση διατάξεων π.δ.24/1997


Π.Δ.171/2013

Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄29).


Π.Δ 6/2018

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.(Τροποποίηση του πδ 24/1997 (Α΄ 29) , του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) π.δ. 211/2005 ,του π.δ. 144/1991 (Α΄ 59) ,του του π.δ. 120/2008 (Α΄ 182),του π.δ. 538/1989 (Α΄ 224)  του π.δ. 27/1986του π.δ. 82/2006 (Α΄ 86),του ν. 3686/2008 (Α΄158)  και του ν. 2800/2000) 


Π.Δ.4/2016

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία,καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του Π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94).


Π.Δ. 133/2012

Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Με­τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομί­ας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιε­ραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέ­λιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 320).