Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 120/Α/25.05.2023

Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ 73/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.25/2015

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ. 119/2013

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών


Π.Δ. 117/2013

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.124/2016

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.83/2019

Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-126/Α/19.7.2019


Π.Δ.116/2013

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών.


Π.Δ.1/2021

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.


Π.Δ. 67/2021

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.


ΠΔ. 53/2015

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.